Apa Itu Jenayah Rasuah?

 • Apa-apa penerimaan atau pemberian suapan sebagai dorongan atau upah untuk seseorang kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi.
 • Suapan terdiri daripada wang, hadiah, harta, bonus, diskaun, komisen, jawatan, kontrak pekerjaan, perkhidmatan dan lain-lain tafsiran di bawah Seksyen 3 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta SPRM 2009).
 • Akta SPRM 2009 memperuntukkan kesalahan rasuah :
  1. Meminta atau menerima suapan di bawah Seksyen 16 dan 17 (a) Akta SPRM 2009;
  2. Menawar atau memberi suapan di bawah Seksyen 17 (b) Akta SPRM 2009;
  3. Mengemukakan tuntutan palsu di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009;
  4. Menggunakan jawatan atau kedudukan untuk suapan pegawai badan awam di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009.
 • Sabit kesalahan boleh dikenakan penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapanatau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi di bawah Seksyen 24 Akta SPRM 2009.
 • Akta SPRM 2009 memperuntukkan kegagalan melaporkan rasuah merupakan kesalahan :
  1. Gagal melaporkan pemberian atau tawaran suapan di bawah Seksyen 25 (1) dan (2) Akta SPRM 2009; denda tidak lebih RM100,000 atau penjara tidak lebih 10 tahun atau kedua-duanya sekali;
  2. Gagal melaporkan permintaan atau memperoleh suapan di bawah Seksyen 25 (3) dan (4) Akta SPRM 2009; denda tidak lebih RM10,000 atau penjara tidak lebih 2 tahun atau kedua-duanya sekali.
 • Pemberi maklumat merupakan seseorang yang membuat pendedahan mengenai perlakuan rasuah berdasarkan pengetahuannya yang diberikan perlindungan di bawah seksyen 65 Akta SPRM 2009.
 • Pemberi maklumat boleh diberikan perlindungan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010.
 • Pemberi maklumat yang menjadi saksi bagi perbicaraan kes rasuah diberikan perlindungan di bawah Akta Perlindungan Saksi 2009.
 • Apa-apa perbuatan salah laku selain daripada jenayah :
  1. Salah laku iaitu apa-apa perbuatan yang melanggar tatakelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan peraturan lain yang berkuatkuasa;
  2. Salahguna kuasa iaitu apa-apa ketidakpatuhan semasa menjalankan tugas terhadap peruntukan undang-undang, ketetapan prosedur kerja atau peraturan lain yang berkuatkuasa;
  3. Cuai iaitu apa-apa kelalaian semasa melaksanakan pekerjaan, tugasan atau arahan rasmi.
 • Orang awam atau warga Jabatan Pertanian Malaysia boleh mengemukakan aduan mengenai jenayah rasuah atau salah laku tatatertib kepada Unit Integriti dengan cara :
  1. Menghadirkan diri ke Unit Integriti Jabatan Pertanian di alamat :Aras 13, Wisma Tani
   No. 30, Persiaran Perdana, Presint 4
   Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
   62624 Putrajaya
  2. Mengemukakan surat ke alamat tersebut;
  3. Menggunakan saluran e-Integriti di Portal Rasmi Jabatan Pertanian
  4. Mengemukakan emel ke integriti@doa.gov.my;
  5. Menghubungi talian 03-8870 3022 / 3024