BAHAGIAN TEKNIKAL

Tn. Hj. Daud bin Abu Hasan
Pegawai Pertanian K/U
Bahagian Pembangunan Industri Tanaman
No. Telefon : 06-3354603
Profile
Pn. Nurhayati binti Maarof
Pegawai Pertanian K/U
Bahagian Kejuruteraan Pertanian Sungai Udang
No. Telefon : 06-3531355
Profile
Musliha binti Musa
Pegawai Pertanian K/U
Bahagian Pengurusan Tanah
No. Telefon : 06-3354602
Profile
Cik Nur ’Aida binti Mazlan
Pegawai Pertanian K/U
Bahagian Kawalan Racun Perosak dan Baja
No. Telefon : 06-3374300
Profile
Pn. Padmadevi a/p Chellapa
Pegawai Pertanian
Seksyen Buah-buahan
No. Telefon : 06-3354603
Profile
Pn. Dayang Aszuanty binti Yusof
Pegawai Pertanian
Seksyen Sayur-sayuran & Tanaman Kontan
No. Telefon : 06-3354603
Profile
Pn. Suraya binti Shaedin
Pegawai Pertanian
Seksyen Padi, Tanaman Industri & Komoditi Bernilai Tinggi
No. Telefon : 06-3354603
Profile