Pendaftaran Varieti Baru Tumbuhan

PERLINDUNGAN VARIETI TUMBUHAN MALAYSIA
Hak Pembiakbaka Tumbuhan juga dipanggil Perlindungan Varieti Tumbuhan (PVP), adalah satu bentuk Hak Harta Intelek (IPR). Ia adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pembiakbaka varieti baru untuk mengeksploitasi jenis dan mempunyai ciri-ciri yang sama dengan paten untuk ciptaan perindustrian. Kedua-dua bentuk geran perlindungan kepada pemegang merupakan satu bentuk hak eksklusif untuk meneruskan aktiviti yang inovatif.

PVP juga boleh dibandingkan dengan hak cipta, kerana PVP membolehkan pengeluaran semula (menyalin) varieti tumbuhan yang dilindungi dihalang oleh pemilik varieti yang dilindungi tersebut. PVP adalah sui generis (unik dalam sifatnya) dimana bentuk perlindungan disesuaikan untuk tujuan perlindungan varieti baru tumbuhan. Ia mempunyai ciri-ciri tertentu yang sama dengan IPR lain tetapi pada masa yang sama, mempunyai perbezaan kepada perkara-perkara asas.

Sejak abad ke-19 awal, dalam bidang pertanian dan perhutanan, pengenalan varieti baru merupakan komponen penting untuk menjaga dan mengekalkan produktiviti tumbuhan yang baik dan tinggi serta berkualiti. Varieti baru sentiasa dibiakkan untuk hasil yang lebih tinggi, untuk ciri-ciri agronomi yang baik seperti rasa, untuk rintangan terhadap perosak atau penyakit, untuk toleransi kepada kemasinan atau keadaan kemarau dan lain-lain.

Kerajaan Malaysia menyedari kepentingan PVP untuk pembangunan negara. Malaysia, yang merupakan ahli Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) dan menandatangani Perjanjian TRIPS, di bawah Perkara 27.3 (b) menyatakan bahawa negara anggota hendaklah mengadakan peruntukan bagi perlindungan varieti tumbuhan melalui paten atau sistem sui generis yang berkesan atau oleh mana-mana kombinasi peraturan tersebut. Oleh itu, Malaysia mampu memenuhi obligasinya bagi Perkara 27.3 (b) bagi Perjanjian TRIPS dengan pengenalan undang-undang PVP ini.

 

Sebarang maklumat lanjut anda boleh layari  :

http://pvpbkkt.doa.gov.my/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *