Pendaftaran/Pendaftaran Semula Racun Makhluk Perosak

Permohonan untuk Pendaftaran Baru / Semula Racun Makhluk Perosak hendaklah dibuat kepada Lembaga Racun Makhluk Perosak melaluiĀ Borang A.

Permohonan yang berasingan hendaklah dibuat bagi racun makhluk perosak yang berlainan.
Pertubuhan perbadanan yang mengemukakan sesuatu permohonan kepada Lembaga untuk Pendaftaran Baru / Semula Racun Makhluk Perosak hendaklah sebuah syarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 [Akta 125].

 

Untuk maklumat lanjut anda boleh hubungi :

Bahagian Kawalan Racun Perosak dan Baja, Kompleks Pertanian Pulau Gadong di talian 06-3354603

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *