Tahun 2018

 

BIL IKLAN TAJUK STATUS
 1.  JPNM.SH.01/2018  Kerja-kerja menukar karpet baru di ruangan pejabat dan bilik mesyuarat JPNM DIBATALKAN
 2.  JPNM.SH.02/2018   Kerja-kerja menukar karpet baru di ruangan pejabat dan bilik mesyuarat JPNM DITUTUP
 3.  JPNM.SH.03/2018(N) Membekal dan Menghantar Racun untuk Projek-projek Pertanian di JPNM  DITUTUP
4.   JPNM.SH.04/2018(N)  Membekal dan Menghantar Baja untuk Projek-projek Pertanian di JPNM  DITUTUP
 5.   JPNM.SH.05/2018  Kerja-kerja Perataan Tanah Sawah Awal Menggunakan Back Bucket dan Kerja-kerja Perataan Tanah Sawah Akhir Menggunakan Auto land Laveller di Sawah Kg Pengkalan Jajar, Alai, Daerah Melaka Tengah  DITUTUP
 6.   JPNM.SH.06/2018 Membekal dan Menghantar Peralatan Mesin Industri Asas Tani Tahun 2018 Untuk Projek-projek Pertanian di JPNM  DITUTUP
 7.  JPNM.SH.07/2018(P)   Membekal dan Menghantar Baja untuk Projek-projek Pertanian di JPNM  DITUTUP
 8.  JPNM.SH.08/2018(P)   Membekal dan Menghantar Racun untuk Projek-projek Pertanian di JPNM  DITUTUP
 9.  JPNM.SH.09/2018 Membekal dan Menghantar Set Laman Edible untuk Projek Pertanian di JPNM DIBATALKAN
10.   JPNM.SH.10/2018 Membekal dan Menghantar Set Mini Fertigasi untuk Projek Pertanian di JPNM DIBATALKAN
 11.    JPNM.SH.11/2018  Membekal dan Menghantar Set Kebun Konvensional dan Fertigasi Terbuka untuk Projek Pertanian di JPNM DIBATALKAN
 12. JP/KPPG/SH(B)02/2018 Membekal dan Menghantar Baja dan Bahan Pelengkap Kepada Kompleks Pertanian Pulau Gadong DITUTUP
 13.     JPNM.SH.12/2018  Membekal dan Menghantar Set Laman Edible untuk Projek Pertanian di JPNM  DITUTUP
 14.      JPNM.SH.13/2018  Membekal dan Menghantar Set Mini Fertigasi untuk Projek Pertanian di JPNM  DITUTUP
 15.      JPNM.SH.14/2018   Membekal dan Menghantar Set Kebun Konvensional dan Fertigasi Terbuka untuk Projek Pertanian di JPNM  DITUTUP
 16.       JPNM.SH.15/2018 Kerja-kerja Membina Rumah Teduhan dan Rak Projek Pembangunan Kluster  DITUTUP
 17.       JPNM.SH.16/2018 Perkhidmatan Pembersihan Kawasan di Kompleks Teknologi Pertanian Sungai Udang Melaka Seluas 100 ekar Bagi Tempoh (1) Tahun Mulai 1 Sept 2018 – 31 Ogos 2019  DITUTUP
 18.        JPNM.SH.18/2018(N) Membekal dan Menghantar Jentera Kecil Tahun 2018 Untuk Projek-projek Pertanian di JPNM  DITUTUP
 19.        JPNM(S).SH.19/2018 Membekal dan Menghantar Jentera Kecil Untuk Projek Kelapa Tahun 2018 di JPNM  DITUTUP
 20.         JPNM(S).SH.20/2018 Membekal dan Menghantar Baja Untuk Projek Jagung dan Napier Tahun 2018 JPNM  DITUTUP
21.       JPNM.SH.23/2018 Kerja-kerja Mendalamkan dan membersihkan Kolam di Taman Kekal Pengeluaran Makanan Selandar, Jasin  DITUTUP
 22.       JPNM.SH.24/2018 Kerja-kerja Penyelenggaraan Struktur Pelindung Hujan (SPH) di Taman Kekal Pengeluaran Makanan Pulau Gadong, Melaka  DITUTUP
 23.  JP/KPPG/HORT/SH.04/2018  Kerja-kerja Membina Pagar Sempadan Kompleks Pertanian Pulau Gadong  DITUTUP

 

Tahun 2017